Zarządzenia Wójta Gminy Bolimów 

 

 

Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Bolimów w sprawie wyboru przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Bolimów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości z zasobu Gminy Bolimów przeznaczonych do dzierżawy


Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Bolimów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości z zasogu Gminy Bolimów przeznaczonych do dzierżawy


Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Bolimów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości z zasobu Gminy Bolimów przeznaczonych do sprzedaży


Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Bolimów z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości z zasobu Gminy Bolimów przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy


Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Bolimów z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wyboru przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Bolimów z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości z zasobu Gminy Bolimów przeznaczonych do dzierżawy


Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Bolimów z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości z zasobu Gminy Bolimów przeznaczonych do dzierżawy


Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Bolimów w sprawie ustalenia czynszu na lokale mieszkalne stanowiące zasób Gminy Bolimów


Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Bolimów w sprawie wyboru przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Bolimów w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2011 Wójta Gminy Bolimów z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie wybory przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Bolimów w sprawie wyboru przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Bolimów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 Wójta Gminy Bolimów z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wyboru przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium, zmienionego Zarządzeniem Nr 38/2011 Wójta Gminy Bolimów z dnia 28 lipca 2011 r.


Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Bolimów z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie wyboru przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Bolimów z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości z zasobu Gminy Bolimów przeznaczonych do dzierżawy


Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Bolimów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości z zasobu Gminy Bolimów przeznaczonych do sprzedaży


Zarządzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy Bolimów z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych

 

Liczba odwiedzin : 1735
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2011-01-11 15:10:45
Czas publikacji: 2011-01-11 16:06:52
Data przeniesienia do archiwum : Brak